Welkom bij Autifocus

Resultaat door persoonlijk maatwerk

Kinderen met een diagnose binnen het autistisch spectrum hebben vaak een heel eigen interesse en daarmee een eigen beeld van de omgeving. Vaak richten zij zich hierop en is er een zeer beperkte aandacht voor vaardigheden die juist een ouder of school wel hoog op de prioriteitenlijst hebben staan.

Autifocus richt zich op het intensief trainen en coachen van deze vaardigheden door de kenmerken van het kind actief in te zetten. De praktijk richt zich op kwalitatieve gedragsverandering bij het kind om de zelfredzaamheid te bevorderen en het begrip van onze maatschappij te stimuleren. Met meer vaardigheden ervaart het kind meer controle in bepaalde situaties, wat bijdraagt aan minder prikkels en stress. Ook bij groepstrainingen blijft maatwerk hierbij essentieel.

De ontwikkeling van het kind staat bij Autifocus voorop!