Therapie

Er zijn ook mogelijkheden om kortdurend therapie in te passen om het begeleidingstraject op maat te bespoedigen.