Training

Voor iedere training geldt, dat er ook persoonlijk maatwerk van toepassing is. Er wordt materiaal uit verscheidene bronnen samengesteld, passend bij de sterke kanten van het kind.

Voor de kinderen/jongeren geldt, dat zij behoren tot de doelgroep met kenmerken van A.S.S., met een gemiddeld IQ en waarbij zware gedragsproblematiek niet op de voorgrond staat.
Alle trainingen vinden plaats op het praktijkadres (zie “Contact”).

Zie bovenstaande trainingen voor meer informatie.