Individuele training

Een individuele training wordt vaak beoogd bij kinderen/jongeren waarbij het nodig is dat een enkele vaardigheid intensief getraind wordt of dat nog qua ontwikkeling nog niet toe is aan een groepstraining met een maximale grootte van 4 kinderen.

Wat: Een individuele training is een training die wordt ontwikkeld naar aanleiding van de hulpvraag en rekening houdt met de verwachte deeltaken die nodig zijn het doelgedrag te bewerkstelligen. In de intake wordt gekeken in hoeverre de doelen individueel getraind kunnen worden op het praktijkadres en welke deeltaken thuis geoefend kunnen worden.

Waarvoor: Vaak betreft de hulpvraag een ontwikkelingsdoel een zelfredzaamheidpunt.
Dit kan zowel op het vlak van zelfstandig worden liggen als op het vlak sociale ontwikkeling. Het gaat erom dat het kind bepaald gedrag uiteindelijk onafhankelijk uit kan voeren.

Voor wie: voor kinderen en jongeren tussen de leeftijd 5 en 18 jaar.

Hoe: zie voor meer info: Werkwijze