Sociale en communicatietraining

Wat: Deze training is een speelse maar gestructureerde methode om jongeren te laten oefenen met communicatieve en sociale vaardigheden. Het (individuele) probleemoplossend vermogen wordt geactiveerd. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 4 jongeren.

Waarvoor: Het constructief leren samenwerken binnen een groep, door o.a. met behulp van de trainer de sterke kanten van groepsgenoten te verkennen en te stimuleren. Enig inzicht krijgen in hoe de hersenen werken en hoe je daar invloed op uit kunt oefenen om je eigen gedrag te veranderen naar hoe je wilt dat het is.

Voor wie: Voor jongeren van 13 – 15 jaar die verlegen zijn, moeite hebben met een vriendenkring opbouwen, erg op zichzelf zijn of kenmerken hebben van PDD-NOS. Voor allen geldt dat zij deelnemen aan regulier onderwijs.

Hoe: De training benadrukt de kracht en competentie van de deelnemers en hun successen. Het basismiddel van de training is een spel waarin de deelnemers met verschillende rollen oefenen (denker, voeler, doener, prater). Daarnaast worden individuele doelen die opgesteld zijn bij de intake getraind in de groep en d.m.v. thuisopdrachten.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1,5 uur. Deelnemers zullen een eigen begin- en eindmeting doen om de vooruitgang in hun doelen zichtbaar te krijgen.