Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Sociale situaties zijn voor jongeren met een vorm van autisme een hele opgave. Ze vereisen overzicht van de situatie, gepaste communicatie etc. In de SOVA training wordt er expliciet aandacht besteed aan de sociale regels en worden ze geoefend in verschillende fictieve situaties die aansluiten bij hun dagelijkse beleving. Transfer naar huis is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Wat: Het als kind leren omgaan met andere personen in diverse situaties gebruikmakend van sociale regels. Het kind heeft enig besef van dat het eigen perspectief niet het enige is wanneer hij/zij zich in een sociale situatie bevindt.

Waarvoor: Dat het kind vaardiger wordt in het zichzelf uitdrukken en met anderen kan spelen in sociale situaties. Voorbeelden:

  • het kind weet beter hoe je met elkaar praat
  • het kind leert wat je moet doen om met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen
  • het kind ontwikkelt besef van het verschil tussen kritiek en pesten en het leert daar gepast op reageren.

Voor wie: kinderen van 7-11 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum. Maximale groepsgrootte 4 kinderen .

Hoe: Na de intake wordt er in 12 bijeenkomsten van 1 uur in groepsverband geoefend door middel van voordoen van sociaal vaardig gedrag, rollenspellen en het belonen van het gewenste gedrag. Het toepassen van het geleerde in het dagelijks leven wordt zowel in de training als met thuisopdrachten getraind. Daarnaast wordt met persoonsgerichte schriftelijke opdrachten gewerkt. Met behulp van de voor- en nameting wordt er gekeken naar de vooruitgang van de vaardigheden van het kind.