TOM Training

TOM is de afkorting van Theory of Mind.

Theory of Mind is het vermogen wat kinderen in het algemeen ontwikkelen. Het is vermogen om zelf te denken dat andere mensen gedachten in hun hoofd hebben. Die gedachten bepalen vervolgens hun gedrag. Dat geldt ook voor het begrijpen dat je eigen gedachten je gedrag voorspellen. Behalve gedachten voorspellen ook gevoelens, wensen en bedoelingen het gedrag van mensen. Het hebben van inzicht hierin wordt gezien als een basisvaardigheid om sociaal gedrag aan te kunnen leren. Zowel bij diagnosen binnen het autistisch spectrum als bij andere diagnosen is er vaak sprake van een beperkte TOM.

Wat: Het expliciet trainen van de sociaal-emotionele denkontwikkeling om deze zo bij kinderen te stimuleren. Hierbij worden ook de basisvaardigheden aangeleerd om sociale vaardigheden te begrijpen.
Waarvoor: Het kind een basis idee leren betreffende sociale situaties, waaronder:

  • Het leren herkennen en omschrijven van gevoelens bij anderen.
  • Het leren inschatten van de context waarin bepaalde dingen wel of niet gezegd kunnen worden.
  • Het leren inschatten van de mate van interesse bij anderen

Voor wie: kinderen van 5-11 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum, maximale groepsgrootte: 4 kinderen.Hoe: Na de intake wordt er in 12 bijeenkomsten van 1 uur in groepsverband geoefend door middel van voordoen van sociaal vaardig gedrag, rollenspellen en het belonen van het gewenste gedrag. Het toepassen van het geleerde in het dagelijks leven wordt zowel in de training als met thuisopdrachten getraind. Daarnaast wordt met eigen schriftelijke opdrachten gewerkt. Met behulp van de voor- en nameting wordt er gekeken naar de vooruitgang van de vaardigheden van het kind. Met behulp van de voor- en nameting met de TOM-test wordt er gekeken waarin het het kind vooruitgang heeft geboekt.