Zelfredzaamheidtraining

Kinderen en jongeren met een diagnose binnen het autistisch spectrum houden graag vast aan vaste structuren. Omdat ze de structuur koppelen aan bijv. één van de ouders, stelt het kind/de jongere zich vaak afhankelijk op. Dit kan zorgen voor afhankelijk gedrag wat niet meer past bij de leeftijd van het kind en bovendien veel energie van de ouder kost. Ook kan het zijn dat kinderen bepaalde vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid niet geoefend hebben, omdat zij de mogelijkheden niet gehad hebben. Voorwaarden zoals voorspelbaarheid, structuur en vertrouwen zijn vaak essentieel om bepaalde vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid aan te leren.

Deze training wordt opgezet naar aanleiding van de trainingsdoelen die met de ouders in het intakegesprek worden besproken. Er wordt een stappenplan opgesteld van deelhandelingen die getraind worden en  gekoppeld worden tot een vaardigheid. Er wordt geëvalueerd in welke mate het trainingsdoel in de training is bereikt en thuis of op school wordt vervolgd.

Wat: Zelfredzaamheidtraining met individuele trainingsdoelen, variërend van zelf tandenpoetsen tot beeldvorming van zelfstandig wonen.

Voor wie: kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar, maximaal 2 personen.

Waar: Op het praktijkadres zijn ook logeervoorzieningen (eten koken, slapen en douchen) aanwezig.

Waarvoor: Het trainen van zelfredzaamheiddoelen.
In deze situatie is het mogelijk de structuur die de kinderen en jongeren nodig hebben om deze vaardigheden op zelfstandigheidgebied te leren, los te koppelen van de persoon die deze structuur altijd biedt. Zo worden ze structuurafhankelijk en niet afhankelijk van een persoon.

Hoe:

  1. In de intake worden de trainingsdoelen opgesteld met het kind en een ouder.
  2. Het plan kent een opbouw van deelhandelingen naar het uiteindelijke trainingsdoel.
  3. Materiaal dat benodigd is, wordt zo mogelijk onder begeleiding door het kind zelf gemaakt.
  4. Trainingsdoelen worden tussentijds geëvalueerd met ouder(s) en kind.
  5. Na de training wordt aan de hand van een evaluatieverslag besproken hoe het getrainde in de praktijk wordt gebracht om te beklijven.

Zie voor meer info zie “Individuele Training”.