Werkwijze

Persoonsgerichte werkwijze

Om de gevraagde vaardigheid aan te leren is naast een plezierige leersetting een stappenplan essentieel. Autifocus doet dit op de volgende manier:

  • werken aan contact en basisvertrouwen
  • de interesse van het kind leren kennen
  • de vaardigheid concreet maken in “de taal” van het kind
  • de interesse van het kind inzetten als motivator bij het trainen van de vaardigheid
  • het bekrachtigen van de aangeleerde vaardigheid en deze overbrengen naar andere situaties

De duur van het aanleren van de vaardigheid hangt af van een aantal factoren, waaronder:

  • de complexiteit van de vaardigheid
  • de ontwikkelingsleeftijd
  • de gedrags- en persoonskenmerken van het kind
  • intelligentie
  • In de intake wordt nader ingegaan op het uitwerken van de hulpvraag in concrete doelen en de vorm waarin getraind gaat worden.

Voor wie?
Schoolgaande kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum met een gemiddeld IQ. Bij de intake wordt gekeken of de vorm van de geboden hulp aansluit bij de hulpvraag.

Vergoedingen

Voor vergoeding van training, coaching en therapie door zorgverzekeraars is het goed de polisvoorwaarden na te lezen op vergoedingen voor behandeling door een PSYCHOLOOG NIP.